Vizyonumuz:

Bizbize, “hayat bizbize güzel” dir.


Misyonumuz:


Tüketicilerin beklentilerini, modern teknoloji ile kalite - fiyat dengesini gözeterek karşılamak, sağlık konusunda taviz vermeksizin her zaman yeniliklerin gerçekleştiricisi olmaktır.


Aytaç Ak Gıda, kurumsal rekabet bilinci içinde sürekli gelişmeyi ve toplam kaliteyi hedefler.


Aytaç Ak Gıda, ürünlerinin tanıtımında millî ve manevî değerleri gözetir; tercihini geleneksel ve ahlakî olandan yana yapar; reklamı değil tanıtımı ve bilinçli tüketim kalıplarının yerleşmesini esas alır.


Aytaç Ak Gıda, üretim birimlerini ülke geneline yaymıştır; bu birimlerini kurduğu bölgelerin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı, bölge insanı için istihdam sağlamayı ve bu sayede erişilecek katma değeri oluştuğu yerde kullanmayı seçmiştir.